ประวัติ

นพ.ลุฏฟี   หะยีหมัด

แผนก/คลินิก

คลินิกเวชกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา

จันทร์

09:00-12:00

13:00-16:00

อังคาร

09:00-12:00

13:00-16:00

พุธ

09.00-12.00

13.00-16.00

พฤหัสบดี

09.00-12.00

13.00-16.00

ศุกร์

09.00-12.00

13.00-16.00