แพ็กเกจและโปรโมชั่น

...
ตรวจสุขภาพประจำปี 11 รายการ

Cost : 890 THB

...
ตรวจสุขภาพ 14 รายการ

Cost : 1,490 THB

...
ตรวจสุขภาพ 3 โรคเรื้อรัง

Cost : 2,500 THB

ทีมแพทย์ RNH

โรงพยาบาลราษฏร์นรา

บริษัทประกันและคู่สัญญา