ประวัติ

พญ.ณิชากร   พุทธหุน

แผนก/คลินิก

คลินิกอายุรกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา