ห้องพักผู้ป่วย

Standard Room

ราคา 2,600 ฿

Deluxe Room

ราคา 6,000 ฿

VIP Room

ราคา 10,000 ฿

Standard Kids Room

ราคา 2,600 ฿