แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพดีด้วยตนเอง
...
ตรวจสุขภาพประจำปี 11 รายการ

Cost : 890 THB ฿890

...
ตรวจสุขภาพ 14 รายการ

Cost : 1,490 THB ฿1,490

...
ตรวจสุขภาพ 3 โรคเรื้อรัง

Cost : 2,500 THB ฿2,500

...
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Cost : 790 THB ฿790

...
วัคซีนป้องกันงูสวัด

Cost : 5,500 THB ฿5,500