...ข้อเสนอแนะก่อนทำการตรวจ

  • งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด บริเวณข้อพับแขน และสะดวกต่อการ x-ray
  • สำหรับสุภาพสตรี ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
  • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องด x-rayเงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมแพทย์แล้ว
  2. ราคานี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและไม่รวมภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 


 


รหัสสินค้า 002

1,490  บาท

Package Inclusion
...

Promotion and Health Center
Service Hours : 08.00-16.00
Location: Rajnara Hospital (RNH) ชั้น 2
Contact Information: (+66)073-511209