ประวัติ

พญ.โซเฟียร์   แวอูเซ็ง

แผนก/คลินิก

คลินิกอายุรกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา

จันทร์

09.00-12.00

13.00-16.00

อังคาร

09.00-12.00

13.00-16.00

พุธ

09.00-12.00

13.00-16.00

พฤหัสบดี

09.00-12.00

13.00-16.00

ศุกร์

09.00-12.00

13.00-16.00