ประวัติ

นพ.ยุทธนา   สาวะดี

แผนก/คลินิก

วิสัญญี

สาขาและความเชี่ยวชาญ

วิสัญญีแพทย์

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา

จันทร์

08.00-12.00

13.00-18.00

อังคาร

08.00-12.00

13.00-18.00

พุธ

08.00-12.00

13.00-18.00

พฤหัสบดี

08.00-12.00

13.00-18.00

ศุกร์

08.00-12.00

13.00-18.00