ประวัติ

พญ.รสนา   ซียง

แผนก/คลินิก

คลินิกเวชกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา

จันทร์

09.00-12.00

13.00-16.00

อังคาร

09.00-12.00

13.00-16.00

พุธ

09.00-12.00

13.00-16.00

พฤหัสบดี

09.00-12.00

13.00-16.00

ศุกร์

09.00-12.00

13.00-16.00