ประวัติ

นพ.ซารีมัน   เจ๊ะแว

แผนก/คลินิก

คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

สาขาและความเชี่ยวชาญ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา

จันทร์

08.00-12.00

13.00-17.00

อังคาร

08.00-12.00

13.00-17.00

พุธ

08.00-12.00

13.00-17.00

พฤหัสบดี

08.00-12.00

13.00-17.00

ศุกร์

08.00-12.00

13.00-17.00

จันทร์

08:00-12:00

13:00-16:00