ประวัติ

พญ.ณัฐธิดา   ศรีสุทธิพฤทธิ์

แผนก/คลินิก

คลินิกกุมารเวชกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ

กุมารแพทย์

สถานะ

แพทย์: Full time

ตารางการทำงาน

วัน/เวลา

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

นอกเวลา

จันทร์

09:00-12:00

13:00-16:00

อังคาร

09.00-12.00

13.00-16.00

พุธ

09.00-12.00

13.00-16.00

พฤหัสบดี

09.00-12.00

13.00-16.00

ศุกร์

09.00-12.00

13.00-16.00